Üretim Kriterleri

Çiftleşecek erkek ve dişi  köpekler en az 15 (on beş) aylık olmalıdırlar.

Erkek köpekler en son 9 (dokuz), dişi köpekler en son 8 (sekiz) yaşını doldurana kadar üretime katılabilirler.

 

Erkek ve dişi köpeklerin üretilebilmesi  için bir hakem değerlendirmesi alması gereklidir.Irk değerlendirmesi  KIF /  FCI tarafından düzenlenen ulusal veya uluslar arası ırk standartları yarışmasından , veya KIF tarafından düzenlenen bir ırk değerlendirme etkinliğinden alınabilir.Erkek veya dişi köpeğin üretilebilmesi için hakem değerlendirme notunun en az İYİ olması gereklidir.

 

Dişi köpeklerden her takvim yılında 1 (bir) kez yavru alınabilir. Erkek köpekler bir takvim yılında en fazla 6 (altı) farklı dişi köpek ile çiftleştirilebilir.

 

En  yakın akrabalar ( inbreeding 1 ) ÜRETİME KATILAMAZLAR

Örnek: Anne X Erkek yavru, Baba X Dişi Yavru, aynı anne ya da babadan kardeşler.

 

Üreticiler veya dişi köpek sahipleri, köpeklerini çiftleştirme den önce EŞLEŞME BİLDİRİM  Formunu eksiksiz doldurarak ekine  erkek/dişi köpeklere ait hakem ırk değerlendirme formlarını ve şecere belgeleri ilave ederek dernek üretim sorumlusuna göndermek zorundadırlar .

Çiftleştirme gerçekleştikten sonra  ÇİFTLEŞME ANLAŞMASI talep etmek  zorundadırlar .

Ayrıca dernek üyesi üreticiler o yıla ait dernek aidatlarını ödedikleri makbuz veya banka dekontunu ibraz etmekle yükümlüdürler.

Yavruların doğumundan sonra izlenecek prosedür aşağıdadır;

 

1.DOĞUM TEYİT FORMU

Yavruların doğumunu takip eden en geç 7 gün içinde dişi köpek sahibi tarafından davet edilen KIF kayıt yetkilisi tarafından yavrular anne altında görülerek tanzim edilecek,  imza altına alınacak ve  evrak dişi köpek sahibine teslim edilecektir.  1.Doğum teyit formunun doldurulması ile ilgili detaylar KIF İnternet sitesinde bulunan ‘’KAYIT YETKİLİLERİ TÜZÜĞÜ’’ bölümünde bulunmaktadır.

Ö N E M L İ   

1.Doğum teyit formunun tanzim edilmesini takip eden 3 gün içerisinde

çiftleşme anlaşmasının 1.(Beyaz) ve 2.(Sarı) kopyaları ile 1.Doğum Teyit formunun 1.(Beyaz) kopyasının dişi köpek sahibi tarafından ileti ücreti ödenmek kaydı ile KIF merkezine gönderilmesi zorunludur.

MİKROCİP TALEBİ

Dişi köpek sahibi yavruların doğumunu takip eden 5. veya 6. haftada yavrulara uygulanacak chip ve düzenlenecek soy kütük belgelerinin ederi olan tutarı KIF banka hesabına yatırarak KIF merkezinden yavrular için chip talebinde bulunacaklardır.

2.DOĞUM TEYİT FORMU

Yavrular 50-60 günlükken dişi köpek sahibi 2.doğum teyit formunun düzenlenmesi için KIF kayıt yetkilisini davet edecektir.

Kayıt Yetkilisi nezaretinde chipler veterinerce yavrulara uygulanacak ve 2.doğum teyit formu düzenlenerek dişi köpek sahibine teslim edilecektir.Bu belgenin 1.(beyaz) kopyası

ileti ücreti ödenmek kaydı ile dişi köpek sahibi tarafından KIF merkezine yollanacaktır.

KIF merkez ofisince yapılacak son kontrolden sonra yavruların secereleri tanzim edilerek dişi köpek sahibine gönderilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan kişilere ait yavrular şecere belgesi alamazlar.

 

Üretim Sorumlusu

Juliana Sütunç

Email: uretim@ast.org.tr
Tel: 0533 328 79 95

Eşleşme Bildirim Formu

American Staffordshire Terrier Irkı Kinoloji Derneği 
İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün Onayıyla
30 / 04 / 2013
tarihinde resmiyet kazanmıştır
pati pati
pati pati


Greatest Selection Of Amstaff
LOGO.png
fcı vektorel logo.png
kif_logo.png
Facebook

LIKE US ON

Every Day Open 

pati pati
Veterinerimize
Sorularınızı Sorabilirsiniz.
 
ilker ÖRKMEZ
ATAŞEHİR / iSTANBUL
İlker ÖRKMEZ